ROCA

高豐衛浴成立於1987年 , 門市經營品牌主要以西班牙百年衛浴集團ROCA為主,ROCA在歐洲高達7成市佔率,為目前全球最大衛浴集團,另外更與阿曼尼合作推出頂級聯名品牌ARMANI ROCA .

80052高雄市新興區興華路9號  EMAIL:cjidoffice@gmail.com TEL:+886-7-2359067  FAX:+886-7-2365715
高雄市新興區興華路9號 TEL:07-2359067 FAX:07-2365715